HƯỠNG DẪN TOÀN TẬP CÁCH NÂNG ĐỒ TRONG SEVER

==> HỢP NGỌC THỜI TRANG 

5 VIÊN BĂNG LAM LƯU VÂN - KIÊN 4 =BĂNG KIM HỒNG LIÊN 5 KHÁNG BĂNG

5 VIÊN THÚY NGỌC TINH TRẦN - YÊU 4 = HỎA DIỆM HỒNG LIÊN 5 KHÁNG HỎA

5 VIÊN ĐIỆP ẢNH TÂM HOA - CƯỚC 4 = HUYỀN CƠ HỒNG LIÊN 5 KHÁNG HUYỀN

==> LÀM THẦN KHÍ TỪ 99 LÊN 106

- NÂNG THẦN KHÍ TẠI TÔ CHÂU ,353 239 ÂU TRỊ VU

- CẦN 300 THẦN BINH PHÙ 3 , 1 THẦN KHÍ 99 , VÀ 3 LIÊN NHUNG THẦN TIẾT 7

- THẦN KHÍ CÓ 3 LOẠI : ĐẢ NỘ - GIẢM TỐC - PHÁ THIỀN

+ NÂNG CẤP  CHỌN DÒNG  NÂNG CẤP THẦN KHÍ HẢI VỰC 106 VÀ CHỌN DÒNG THẦN KHÍ TƯƠNG ỨNG.