Thông Tin Drop Sv Vô Ảnh Kiếm

Quái Vật - Phụ Bản Thời gian Vật Phẩm Drop
Hãn Huyết Lĩnh Cả ngày Đóa Mai Khôi , 
Cao Xương Mê Cung Cả ngày Đóa Mai Khôi 
Tháp Khắc Lạp Mã Can Cả ngày Đóa Mai Khôi 
Phụng Minh Vương Lăng Cả ngày ngọc 6 + NL long Văn
Thủy Nguyệt Động Cả ngày Tử Vi Linh Phách ,Tụ Linh Thạch .NL Long Văn( 15 phút / 5 con )
Ngân Ngai Tuyết Nguyên cả ngày  rơi nhật ký quái vật ( để đổi thời trang thuộc tính 350k tại cung thái vân đại lý)
trống trống  trống
Ác Bá Lẻ Yếu Quyết 45 80, Cao Cấp Hợp Thành Phù, ngọc 5
Ác Tặc Chẵn Chưởng Cự Yếu Quyết, Cao Cấp Hợp Thành Phù, Ngọc 5
Boss Cổ Mộ 1h ra 1 lần  Công Lực Đan , Thần Binh Phù 3, chí tôn cường hóa
Long Quy Theo Hệ Thống Cao Cấp Hợp Thành Phù, Thần Binh Phù 3
Xí Nga Vương 1h ra 1 lần Cao Cấp Hợp Thành Phù, Thần Binh Phù 3
Kính Hồ (Hỗn Giang Long) Theo Hệ Thống Thần Binh Phù Cấp 3 , TMTP 7, Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
Sát Tinh Ngày 3 lần Công lực Đan, Chí Tôn Cường Hóa
Phiêu Miễu Phong Ngày 3 lần  Ngọc cấp 5, CCHTP
Thiếu Thất Sơn Ngày 3 lần  Lưu li minh châu (đổi trùng kiên), Tụ Linh Thạch, Hàn Băng Tinh Tiết , Thần Binh Phù 3 , CCHTP
Boss Dã Ngoại( Võ Di ,…) Theo Hệ Thống Tử Vi Tinh Phách,Chí Tôn ,CCHTP
Tung Sơn Phong Thiên Đài Theo Hệ Thống Chí Tôn , Bí Tịch Tàn Diệp,CCHTP
Q 1 2 3 ngày 5 lần mỗi Q Huyền Hạo Ngọc, Hàn Băng Tinh Thiết
Boss huyền hải 19h hằng ngày Phiếu 5k KNB, CCHTP ,Chí Tôn Cường Hóa
Boss Thúc Hà (Vip) 20h30( thứ 4) Phiếu 10k KNB, CCHTP ,Chí Tôn CH , NL Trùng Kiên)
Boss Côn Lôn Sơn (Vip) 20h30( thứ 2 ) Phiếu 10k KNB, CCHTP ,Chí Tôn CH ,NL Trùng Kiên)
Boss Khính Hồ (Vip) 20h30( thứ 6 ) Phiếu 10k KNB, CCHTP ,Chí Tôn CH ,NL Trùng Kiên)