Thông Tin Drop Sv Vô Ảnh Kiếm

Quái Vật - Phụ Bản Thời gian Vật Phẩm Drop
Thủy lao Cả ngày

Đóa Mai Khôi ( vàng không khóa)

Yến Tử Ô ngày 3 lần rơi tbp 3 ,cchtp, tàn khuyết thần tiết
     
Phụng Minh Vương Lăng 10K KNB 1 LƯỢT  + NL long Văn ,CCHTP 
Thủy Nguyệt Động Cả ngày  NL Võ Hồn .NL Long Văn( 15 phút / 5 con )
Ngân Ngai Tuyết Nguyên cả ngày  rơi nhật ký quái vật
( để đổi thời trang thuộc tính 350k tại cung thái vân đại lý)
trống trống  trống
Ác Bá Lẻ  Cao Cấp Hợp Thành Phù, chí tôn cường hóa , kim tàm ty, 
Ác Tặc Chẵn Chưởng Cự Yếu Quyết, Cao Cấp Hợp Thành Phù, kim tàm ty, 
Boss Cổ Mộ 1h ra 1 lần  Công Lực Đan , Thần Binh Phù 3, chí tôn cường hóa,
Cao cấp hợp thành phù
Long Quy Theo Hệ Thống Cao Cấp Hợp Thành Phù (tỷ lệ cao).Thần Binh Phù 3
Xí Nga Vương 1h ra 1 lần Cao Cấp Hợp Thành Phù, Thần Binh Phù 3
Kính Hồ (Hỗn Giang Long) Theo Hệ Thống Thần Binh Phù Cấp 3 , TMTP 7, Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7,CCHTP
 bảo thạch trác khắc phù
Sát Tinh Ngày 3 lần  Công lực Đan, Chí Tôn Cường Hóa
Phiêu Miễu Phong Ngày 3 lần  CCHTP, huyền thiên hàn ngọc, thàn binh phù 3, ngọc cấp 7, 
Thiếu Thất Sơn Ngày 3 lần  , Tụ Linh Thạch, Thần Binh Phù 3 , CCHTP
Boss Dã Ngoại( Võ Di ,
Thäo nguyên , thương sơn…)
Theo Hệ Thống ,Chí Tôn ,CCHTP, Yq thanh tâm phổ thiên chú ,
hoành tảo càn khôn
Tung Sơn Phong Thiên Đài Theo Hệ Thống Chí Tôn , Bí Tịch Tàn Diệp,CCHTP
Q 1 2 3 ngày 5 lần mỗi Q  chí tôn cường hóa , kim tàm ty,
Boss huyền hải 19h hằng ngày
bảo thạch trác khắc Phiếu 5k KNB, CCHTP ,
Chí Tôn Cường Hóa 
Boss Thúc Hà (Vip) 20h30( thứ 4) Phiếu 5k KNB, CCHTP ,Chí Tôn CH  ) bảo thạch trác khắc
Boss Côn Lôn Sơn (Vip) 20h30( thứ 2 ) Phiếu 5k KNB, CCHTP ,Chí Tôn CH ) , bảo thạch trác khắc
Boss Khính Hồ (Vip) 20h30( thứ 6 ) Phiếu 5k KNB, CCHTP ,Chí Tôn CH ) bảo thạch trác khắc