Nạp Thẻ

Nhân dịp open Khuyến mãi đặc biệt 30% đối với thẻ điện thoại 35% đối với thẻ zing, và 50% đối với chuyển khoản ATM, momo . Chi tiết xem tại bài viết trang chủ.
Lưu ý : Cần chọn mệnh giá của thẻ điện thoại và thẻ zing trước khi nạp. Chọn sai mệnh giá mất thẻ mất bạc BQT ko chịu trách nhiệm.